Se på dette, Helse Norge.no Min Helse

Stat og kommune kan sende deg viktige varsel og meldinger selv om du har reservert deg mot digital kommunikasjon. Det er derfor viktig at kontaktinformasjonen din er oppdatert.

Ny Portal Helsenorge No Den Offentlige Helseportalen Foreningen For Muskelsyke | Read more (please allow pop-up for new tab)

Startlan er for deg som ikke far lan i vanlig bank til kjop av en noktern og egnet bolig og som ikke har mulighet til a spare.

Helse norge.no min helse; Se ogsa mer informasjon om prevensjon abort ufrivillig barnloshet og kjonnssykdommer her. Skole og utdanning Helse og omsorg Plan bygg og eiendom Gate transport og parkering Avfall og gjenvinning Natur kultur og fritid. Her far du ogsa mulighet til a fortsette dine pabegynte innsendinger av skjema.

Min side for Oslo kommune gir oversikt over elektronisk innsendte soknader til kommunen samt digital post fra kommunen. Mars far du vedtak og brev fra NAV Tonsberg digitalt Bemannet apningstid I bemannet apnigstid kan du fa veiledning i a fylle ut soknader du kan levere dokumentasjon og f. For andre henvendelser ring 23327000 eller bruk kontaktskjemaet for a fa hjelp.

Meldingen kommer fra et nummer med 14 siffer. Vi har pcer tilgjengelig. Min side Oslo kommune.

READ  Hot! Assistert Befruktning Pris

Flere nyheter nyhet – digital post nyhet – digital post Enklere a soke om okonomisk sosialhjelp med digitalt skjema Fra 19. Dersom SMS er sendt til feil nummer ga inn pa norgeno og oppdater din kontaktinformasjon. GIVAS har sendt ut paminnelse om vannmaleravlesning pa SMS.

Samliv og sex har stor innvirkning pa livskvaliteten. Disse opplysningene oppdaterer du pa Norgeno. Vi anbefaler deg a sjekke at du har riktig telefonnummer registrert i kontaktregisteret pa norgeno.

Varig okonomiske vanskeligstilte kan soke tilskudd til etablering og tilpasning. Gjelder det bestilling refusjon eller dekning av reiser kontakt Pasientreiser. Tjenester og tilbud.

Det kan bli kort tid mellom innkallingen og den oppsatte timen. Startlan kan og bli gitt til refinansiering av gjeld og til utbedring og tilpasning av bolig. Oppdater kontaktinformasjon – Norgeno.

Du ma logge pa med ID-porten elektronisk ID MinId BankId BankID pa mobil.

Youwell Integrert I Helsenorge No Youwell | Read more (please allow pop-up for new tab)

Din Pasientjournal Helse Nord Rhf | Read more (please allow pop-up for new tab)

Tjenester Pa Min Helse Helsenorge No | Read more (please allow pop-up for new tab)

Det er det! Helse norge.no min helse! Hvordan det?