Se på dette, Regional Etisk Komite Sør øst

Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Vest-Norge REK vest Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Sor-Ost-Norge REK sor-ost Der er i alt syv komiteer fordelt pa de fire regionene hvorav fire komiteer i REK sor-ost.

Https Oslo Universitetssykehus No Documents Forskningsst C3 B8tte Veiledning 20ved 20utfylling 20av 20rek S C3 B8knad Pdf | Read more (please allow pop-up for new tab)

Cardiopulmonary Exercise Testing In Health And Disease | Read more (please allow pop-up for new tab)

READ  Sannheten om Vaksine Sør Afrika

Https Helseforskning Etikkom No Content 346374 A Cc 8arsmelding 20rek 202012 2020130206 20iay Pdf | Read more (please allow pop-up for new tab)

Https Helseforskning Etikkom No Content 286558 A Bfrsmelding 20rek 202011 2020120602 20iay Pdf | Read more (please allow pop-up for new tab)

Hvordan fikk vi det til? Regional etisk komite sør øst! Hvordan det?